Välimiesmenettely

Välimiesmenettely

Välimiesmenettelyn tavoitteet

Hyvin hoidetussa välimiesmenettelyssä osapuolten väliseen riitaan saadaan kustannustehokkaasti nopea, lopullinen ja täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu. Kun välitystuomio on ammattitaitoisesti laadittu, myös riidan hävinnyt osapuoli, jos ei suorastaan hyväksy ratkaisua oikeaksi, kuitenkin kokee, että häntä on kuultu ja hänen näkemyksensä on otettu vakavasti huomioon välitystuomiota laadittaessa. Tämä asettaa suuria vaatimuksia välimiesten ammattitaidolle.
 

Välimies prosessin johtajana

Ei riitä, että välimiehillä on kokemusta kyseessä olevan riidan substanssista. Joskus kuulee kritiikkiä mm. siitä, että välimiesmenettely kestää kohtuuttoman kauan ja muodostuu näin myös kalliiksi. Viivästyminen saattaa toki johtua osapuolista itsestään tai asiamiesten kiireistä, mutta välimiesten tehokkaalla prosessinjohdolla voidaan vaikuttaa olennaisesti siihen, että välimiesmenettely saadaan etenemään jouhevasti. Tässä korostuu välimiesten taito huolehtia jämäkästä prosessinjohdosta huomioiden samanaikaisesti osapuolten oikeus ajaa asiaansa.
 

Välimies palvelun tarjoajana

Välimiesten on tärkeää muistaa, että he ovat palvelun tarjoajia. Heidän tehtävänään on hoitaa välimiesmenettely niin, että sen keskeiset tavoitteet toteutuvat, eikä synny perusteita, joilla välitystuomiota voitaisiin moittia. Välitystuomio on laadittava niin, että osapuolet saavat perustellun ratkaisun kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka on asetettu välimiesten ratkaistavaksi. Kansainvälisessä välimiesmenettelyssä korostuu välimiesten kyky ymmärtää erilaisia oikeuskulttuureita ja myös erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten käyttäytymistä.

Edellä mainituista syistä välimiesten valinnalla on ratkaiseva merkitys sille, että välimiesmenettely tulee hoidettua asianmukaisesti.