Esittely

Riippumaton välimiesmenettelyn ammattilainen

Minulla on erittäin laaja-alainen kokemus sekä liikejuridiikan eri osa-alueista että välimiesmenettelystä prosessina. Hoidan päätoimisesti välimiestoimeksiantoja. Riippumattomana toimijana intressikonfliktit eivät yleensä aiheuta kohdaltani esteellisyystilanteita.

Välimiesmenettelyn ammattilainen

Minulla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden edustamisesta asianajajana kaupallisissa riidoissa oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Olen toiminut lukuisia kertoja ainoana välimiehenä, osapuolen nimeämänä välimiehenä ja välimiesoikeuden puheenjohtajana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä, esim. Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan, Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan ja Tukholman kauppakamarin välimiesinstituutin nimeämänä.

Riidat ovat koskeneet esim.

 • kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia,
 • yrityskauppoja,
 • osakassopimuksia,
 • laite- ja tavaratoimituksia,
 • agentti- ja jälleenmyyntisopimuksia,
 • vakuutuskorvauksia,
 • johtajasopimuksia sekä
 • erilaisia muita yritysten välisiä sopimuksia

Chambers Europe ja Chambers Global ovat vuonna 2021 sijoittaneet minut kategoriaan ”Most in demand arbitrators”. Olen myös noteerattu listalla ”Legal 500 Private Practice Arbitration Powerlist – Nordics Region”.

Ennen siirtymistäni 1.1.2017 hoitamaan päätoimisesti välimiestehtäviä, toimin pitkään Suomen suurimpiin asianajotoimistoihin kuuluvan HPP Asianajotoimiston riidanratkaisupraktiikan toisena vetäjänä. Välimiestehtävissä koen voivani hyödyntää kaikkea sitä kokemusta, jota olen vuosien varrella asianajotehtävissä hankkinut. Tähän liittyy

 • laaja-alainen kokemus yritysjuridiikan eri osa-alueilta
 • välimiesprosessin syvällinen tuntemus
 • kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa myös kansainvälisessä työympäristössä
 • kyky johtaa prosessia kustannustehokkaasti

Erityisesti ainoana välimiehenä ja välimiesoikeuden puheenjohtajana toimiessa on ensiarvoisen tärkeää toimia niin, että kaikki riidan osapuolet kokevat tulleensa oikeudenmukaisesti kohdelluiksi, riippumatta jutun lopputuloksesta.

Riippumattomuus

Riippumattomuus jutun osapuolista on välimiestehtävän hoitamisen perusta. Suomen kaltaisella varsin pienellä markkinalla, jossa välimiesmenettelyyn erikoistuneita asiantuntijoita on suhteellisen vähän, on riippumattomien välimiesten löytäminen usein vaikeaa. Luovuttuani suuren asianajotoimiston osakkuudesta ovat omalta osaltani riippumattomuuden kannalta ongelmalliset esteellisyydet suurelta osin poistuneet.

Järjestötoiminta ja luennointi

Nykyinen toiminta:

 • Suomen välimiesoikeusyhdistyksen hallituksen jäsen
 • Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan puheenjohtaja
 • Chartered Institue of Arbitrators, jäsen

Aikaisempi toiminta:

 • Keskuskauppakamarin välimieskoulun luennoitsija
 • Task Force on Small Claims Arbitration of ICC Commission on Arbitration
 • Task Force on Arbitrating Competition Law Issues of ICC Commission on Arbitration
 • Working group preparing recommendations on mediation for the European Commission / Project Marc 2000
 • ICC Commission on Arbitration and ADR, pitkäaikainen jäsen
 • Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunta, varapuheenjohtaja
 • Suomen Asianajajaliiton kansainvälisten asioiden lautakunta
 • Suomen Asianajajaliiton pitkäaikainen tilintarkastaja
 • Young Lawyers’ International Association (AIJA), Executive Committee, National Vice President, Honorary Vice-President

Lukuisia luentoja kansainvälisissä ja kotimaisissa seminaareissa.