Riippumaton välimiesmenettelyn ammattilainen

Minulla on erittäin pitkä ja monipuolinen kokemus kaupallisten riitojen ratkaisemisesta sekä asianajajana että välimiehenä. Lukuisat kansainväliset työ- ja järjestötehtävät ovat opettaneet minut tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa myös kansainvälisessä työympäristössä. Riippumattomana, välimiestehtäviin keskittyvänä itsenäisenä toimijana olen useimmissa tapauksissa esteetön hoitamaan välimiestehtäviä.

Made in Redland