Esittely

Riippumaton välimiesmenettelyn ammattilainen

Minulla on erittäin laaja-alainen kokemus sekä liikejuridiikan eri osa-alueista että välimiesmenettelystä prosessina. Hoidan päätoimisesti välimiestoimeksiantoja. Riippumattomana toimijana intressikonfliktit eivät yleensä aiheuta kohdaltani esteellisyystilanteita.

Välimiesmenettelyn ammattilainen

Minulla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden edustamisesta asianajajana kaupallisissa riidoissa oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Olen toiminut lukuisia kertoja ainoana välimiehenä, osapuolen nimeämänä välimiehenä ja välimiesoikeuden puheenjohtajana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä, esim. Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan, Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan ja Tukholman kauppakamarin välimiesinstituutin nimeämänä.

Riidat ovat koskeneet esim.

 • kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia,
 • yrityskauppoja,
 • osakassopimuksia,
 • laite- ja tavaratoimituksia,
 • agentti- ja jälleenmyyntisopimuksia,
 • vakuutuskorvauksia,
 • johtajasopimuksia sekä
 • erilaisia muita yritysten välisiä sopimuksia

Chambers Europe ja Chambers Global ovat vuonna 2016 sijoittaneet minut kategoriaan ”Most in demand arbitrators”.

Ennen siirtymistäni 1.1.2017 hoitamaan päätoimisesti välimiestehtäviä, toimin pitkään Suomen suurimpiin asianajotoimistoihin kuuluvan HPP Asianajotoimiston riidanratkaisupraktiikan toisena vetäjänä. Välimiestehtävissä koen voivani hyödyntää kaikkea sitä kokemusta, jota olen vuosien varrella asianajotehtävissä hankkinut. Tähän liittyy

 • laaja-alainen kokemus yritysjuridiikan eri osa-alueilta
 • välimiesprosessin syvällinen tuntemus
 • kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa myös kansainvälisessä työympäristössä
 • kyky johtaa prosessia kustannustehokkaasti

Erityisesti ainoana välimiehenä ja välimiesoikeuden puheenjohtajana toimiessa on ensiarvoisen tärkeää toimia niin, että kaikki riidan osapuolet kokevat tulleensa oikeudenmukaisesti kohdelluiksi, riippumatta jutun lopputuloksesta.

Riippumattomuus

Riippumattomuus jutun osapuolista on välimiestehtävän hoitamisen perusta. Suomen kaltaisella varsin pienellä markkinalla, jossa välimiesmenettelyyn erikoistuneita asiantuntijoita on suhteellisen vähän, on riippumattomien välimiesten löytäminen usein vaikeaa. Luovuttuani suuren asianajotoimiston osakkuudesta ovat omalta osaltani riippumattomuuden kannalta ongelmalliset esteellisyydet suurelta osin poistuneet.

Järjestötoiminta ja luennointi

 • Suomen välimiesoikeusyhdistyksen hallituksen jäsen
 • Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan jäsen
 • Chartered Institute of Arbitrators, jäsen
 • Task Force on Small Claims Arbitration of ICC Commission on Arbitration
 • Task Force on Arbitrating Competition Law Issues of ICC Commission on Arbitration
 • Working group preparing recommendations on mediation for the European Commission / Project Marc 2000
 • ICC Commission on Arbitration and ADR, entinen pitkäaikainen jäsen
 • Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunta, entinen varapuheenjohtaja
 • Suomen Asianajajaliiton kansainvälisten asioiden lautakunta, entinen jäsen
 • Suomen Asianajajaliiton entinen pitkäaikainen tilintarkastaja
 • Young Lawyers’ International Association (AIJA), Executive Committee 1988–1992, National Vice President 1992–1998, Honorary Vice-President 2001 →

Lukuisia luentoja kansainvälisissä ja kotimaisissa seminaareissa. Keskuskauppakamarin välimieskoulun luennoitsija.